Verenigingen

Verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit en kracht in onze dorpen. Circa 30% van onze inwoners is actief beoefenaar van verenigingsactiviteiten. Circa 40% van de inwoners doet vrijwilligerswerk, grotendeels in verenigingsverband.

Roerdalen kent een rijk verenigingsleven. Verenigingen en verenigingsraden organiseren diverse activiteiten en evenementen. Deze vindt u overigens op de website Eropuit in Roerdalen
Daarnaast denken verenigingen en verenigingsraden mee over de ontwikkelingen op het gebied van voorzieningen en subsidies. Daartoe overleggen we regelmatig met verenigingen en verenigingsraden in de zes kernen.

Krachtige dorpen