Subsidies vrijwilligersorganisaties

Sinds januari 2015 heeft Roerdalen een nieuw subsidiestelsel. Dit nieuwe stelsel ondersteunt het verenigingsleven in onze dorpen. Daarnaast kijken we bij subsidieverleningen meer naar het maatschappelijk rendement en de bijdrage aan krachtige dorpen. Samen met verenigingen en vrijwilligersorganisaties stimuleren we de participatie van inwoners die niet of nauwelijks meedoen of voor wie ontwikkeling en ontplooiing van groot belang zijn.

Het nieuwe subsidiestelsel bestaat uit drie pakketten: verenigingspakket, maatschappelijk pakket en educatief pakket. Verder vindt u het subsidiebeleid op deze pagina.

 • Verenigingspakket

  Verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit en kracht in onze dorpen. Zo’n 30% van onze inwoners is actief beoefenaar van verenigingsactiviteiten. Ongeveer 40% doet vrijwilligerswerk, grotendeels in verenigingsverband.

  Lees verder
 • Maatschappelijk pakket

  Het maatschappelijk pakket bestaat uit participatiesubsidie voor burgerinitiatieven en verenigingsinitiatieven.

  Lees verder
 • Educatief pakket

  Talentontwikkeling en een gezonde leefstijl bevorderen. Dat is de insteek van het ‘educatief pakket’. Het educatief pakket bevat regels voor muziekeducatie en gezonde leefstijl. Dit pakket richt zich op jonge (tot 19 jaar) inwoners.

  Lees verder
 • Subsidiebeleid

  Wat zijn de uitgangspunten van het nieuwe subsidiebeleid en hoe is het tot stand gekomen?

  Lees verder
Krachtige dorpen