Samen doen!

Samen, beter, anders. Begin 2017 organiseerden wij dorpsgesprekken waarin we samen stilstonden bij de taken van de gemeente en wat daar beter en anders in kon. Op 20 april spraken ruim honderd inwoners met elkaar over de toekomst van Roerdalen aan de hand van 11 thema’s. Dat leverde een groot aantal wensen en ideeën op. Conclusie: dit was niet het slot van een aantal boeiende avonden, maar het begin van een beweging waarin inwoners en gemeente samen werken aan de toekomst van onze mooie gemeente.

In de periode december 2017 – februari 2018 zullen we alle dorpen bezoeken. Op iedere avond staan we stil bij de acties die sinds 20 april 2017 zijn opgepakt. Daarnaast staat per avond één thema centraal. Dat werken we samen uit. Het thema van de avond wordt uitgewerkt en omgezet in concrete acties. De beweging die in het voorjaar op gang kwam krijgt zo een zichtbaar vervolg onder het motto: Samen Doen!

Voor vragen of meer informatie kunt u ons mailen: samendoen@roerdalen.nl

Krachtige dorpen