Inwoners

Samen met onze inwoners werken we aan krachtige dorpen waar het prettig wonen en leven is. Dorpen waar mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, de voorzieningen goed zijn geregeld en familieleden, vrienden en buren zich inzetten voor elkaar. Dat doen we onder andere door vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen. Ook helpen we inwoners die een goed idee voor de toekomst van het dorp hebben. Hier leest u er alles over. 

Krachtige dorpen