Werkbijeenkomst 12 februari 2019

Op 12 februari 2019 was er weer een bijeenkomst met de werkgroep. Tijdens dit overleg over de nieuwe invulling van het vroegere sportpark, besprak de groep de voorstellen gemaakt door BTL.

BTL heeft van de gemeente een opdracht gekregen voor het maken een schetsontwerp. Een mooi en deskundig ontwerp waarin alle wensen en ideeën een plek kunnen krijgen. Nadat het schetsontwerp met de werkgroep is besproken, is er een overleg met alle deelnemers van de werkbijeenkomst. Dit zal halverwege maart zijn. Samen wordt gekeken naar de invulling van het terrein, steun en haalbaarheid. Vragen? U kunt mailen naar samendoen@roerdalen.nl. Het gespreksverslag en de schetsen kunt u hieronder vinden.  

Krachtige dorpen